Showing all 9 results

-23%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Sâm tươi Hàn Quốc 10 củ 1kg

2,200,000 1,700,000
-28%
2,220,000 1,600,000
-25%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Sâm tươi Hàn Quốc 3 củ 1kg

4,500,000 3,390,000
-23%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Sâm tươi Hàn Quốc 4 củ 1 kg

3,500,000 2,700,000
-22%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Sâm tươi Hàn Quốc 5 củ 1kg

3,200,000 2,500,000
-31%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Sâm tươi Hàn Quốc 6 củ 1kg

3,200,000 2,200,000
-31%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Sâm tươi Hàn Quốc 7 củ 1kg

2,890,000 1,999,000
-34%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Sâm tươi Hàn Quốc 8 củ 1kg

2,890,000 1,899,000
-20%

SÂM TƯƠI HÀN QUỐC

Sâm tươi Hàn Quốc 9 củ 1kg

2,220,000 1,780,000